'sam 'teks

'sam 'teks is een poŽzieproject dat nog niet is voltooid. Het bestaat uit 28 gesampelde gedichten.
Woensdag (tot en met zaterdag kans op nachtvorst) verscheen in het
poëzietijdschrift Krakatau in het voorjaar van 2006.

'sam 'teks is a poetry-project that hasn't been completed yet. It consists of 28 sampled poems.
Wedsneday (until Saturday chance of frost at night) was published in
poetry-magazine Krakatau in the spring of 2006.
The translation is literally and not in accordance with the original lay-out.

Woensdag (tot en met zaterdag kans op nachtvorst) Wednesday (until Saturday chance of frost at night) Donderdag (meer zon) Thursday (more sunshine) Vrijdag (matige oostelijke wind) Friday (moderate winds from the east) Zaterdag (morgen opnieuw zonnig) Saturday (tomorrow sunny again) Maandag (aan de grond nog een graadje vorst) Monday (close to the ground some frost)
de teksten zijn vrijelijk te downloaden. voor ander dan persoonlijk gebruik: klaaskoetje@gmail.com
texts are free to download. for other than personal use please contact: klaaskoetje@gmail.com