De titels op deze pagina bevatten verwijzingen naar documenten en in het geval van De Waterlijn een link naar een andere website. De stukken mogen gedownload worden en geprint voor eigen gebruik. Publicatie in welke vorm dan ook kan door eerst contact op te nemen met info@klaaskoetje.nl.

The titles on this page refer to documents save De Waterlijn which contains a link to another website. Documents are free for download and print for private use. If you want to publish one way or another, get in touch with info@klaaskoetje.nl

STOP SEARCHING January 2016, commissioned by Nieuwe Vide, Haarlem, Nl for the publication Journal of Humanity accompanying the exhibition 'In Search Of Thomas Pynchon'.

"Een portret van l'artiste as a young man (ongeveer sechs Jahre später, wide awake)" multi-lingual text for the book Things Design Themselves by Adrien Tirtiaux , published March 2013

Amancio mei 2008 published in Noachs Kat

In Beperking juni 2002

De Waterlijn (een vervolgverhaal waarvan ieder jaar een aflevering verschijnt in de Woonschepenkrant van het Woonschepencomité Groningen)